Gepair Meş

Gepair mesh esasan çeýe metal tor dizaýnyna we önümçiligine ünsi jemleýär

Çeýe metaldan ýasalan innowasiýa dizaýnyna ünsi jemleýäris
we öndürmek.

Gepair mesh esasan çeýe metal tor dizaýnyna we önümçiligine ünsi jemleýär.Çeýe poslamaýan polatdan ýasalan simli sim, sim kabeli tor, haýwanat bagynyň berkitmesinde, guş uçarlarynda, basgançakda, ýaşyl diwar inoks ýüp ulgamynda we abadanlaşdyryşda, bezeg we çeper arkan torda, balustrada we kabel demir ýollarynda giňden ulanylýan el bilen ýasalan bir görnüş. balkon tor, howpsuzlyk we ýykylmakdan goramak ulgamy.
Bezeg üçin çeýe mesh, bizde metaldan ýasalan matalar, giňeldilen metal torlar, zynjyr baglanyşyk çeňňegi, binagärlik bezeg metal ekrany we fasadlar we ş.m. bar.

Gepair mesh

Bezeg üçin çeýe mesh, bizde metaldan ýasalan matalar, giňeldilen metal torlar, zynjyr baglanyşyk çeňňegi, binagärlik bezeg metal ekrany we fasadlar we ş.m. bar.