Önümler

Awtomatiki höwürtge çözgüdi

Önümler

 • 316 High Tensile Green Wall Using Stainless Steel Cable Wire Rope Mesh

  316 Poslamaýan polatdan sim simli ýüp ulanyp, ýokary dykyz ýaşyl diwar

  Poslamaýan polatdan ýasalan ýaşyl diwar meshi, ösümliklere dyrmaşmak döwrebap binalarda has meşhur bolýar we soňky ýyllarda ýaşyllygyň täze usulyna öwrüldi.Poslamaýan polatdan ýasalan ýaşyl diwar ulgamlary, adamlar ýaşyl ösümlikleri diwara ýa-da uly binalara oturtmak üçin poslamaýan polatdan ýasalan simleri ulanýarlar, garaageslar, söwda merkezleriniň fasadlary ýa-da şäher ýaşyl ýollary bolsun, diwarlar ýa-da sütünler ýaly erkin gurluşlar hökmünde gurup bilerler. , poslamaýan polatdan ýüpden ýasalan ýaşyl diwar, dizaýn we gurluşyk hünärmenleri üçin ekologiýa taýdan arassa we dowamly çözgüt hödürleýär.Arhitektorlar poslamaýan polatdan ýasalan kabeliň kömegi bilen binalaryň gurluşygynda dürli täzelikleri amala aşyryp bilerler.

 • Architectural cable ferrule type 316 stainless steel rope wire mesh

  Arhitektura kabel ferruly görnüşi 316 poslamaýan polatdan ýüp simli tor

  Poslamaýan polat arhitektura kabel torlary aç-açan we täzelikçi bolup, köprülerde we basgançaklarda balustradalar, çeýe haýwanat baglary, uçar meshleri, uly päsgelçilikli diwarlar we fasad trellis ulgamlaryny gurmak ýaly dürli programmalarda ulanylyp bilner.

 • Stainless Steel Cable Square Woven Mesh

  Poslamaýan polatdan ýasalan kabel meýdany dokalan mesh

  Poslamaýan polatdan ýasalan kabel meýdany dokalan mesh Esasan götermek pudagynda, eňňitden goramakda ýa-da bezemekde ulanylýar, poslamaýan polatdan ýasalan inedördül dokalan tor, ýokary hilli poslamaýan polatdan 7 × 7 ýa-da 7 × 19 gurluşdan ýasalan ýüp torunyň täze görnüşidir.Spesifikasiýa: Kabeliň diametri: 1,5 mm-den 10 mm.Meşiň ini: 20 mm-den 500 mm.Meşäniň uzynlygy: Islendik uzynlyk bar.Meşäniň ululygy: 25 mm-den 200 mm.Kabel materialy: ýokary dykyz poslamaýan polatdan ýa-da galvanizli polatdan.Gysgyçlar: poslamaýan polat gysgyçlar ...
 • Metal Sequin Fabric

  Metal yzygiderli mata

  Metal yzygiderli tor köp sanly (4 şahasy bilen) we halkalar bilen aragatnaşyk saklaýar, örümçä meňzeýär, yzygiderliligiň her bir aýagy halkada işleýär we biri-birini baglanyşdyrmak üçin özüni bukýar.

 • Stainless steel cable rod woven mesh

  Poslamaýan polatdan ýasalan simden dokalan tor

  Poslamaýan polatdan ýasalan kabel çybykdan dokalan mesh, çyzykdan ýa-da metal kabelden ýasalýar. Dik metal kabelden geçýän transvers metal çyzygyň dürli nagyşlaryndan durýar.Ulanylýan materiallara poslamaýan polat we ýokary güýçli poslama çydamly hrom polat girýär.

 • Stainless Steel Black Oxide Ferrule Mesh

  Poslamaýan polatdan gara oksid Ferrule mesh

  Gara oksid simli ýüp kabeli ýokary derejeli poslamaýan polat simden öndürilýär, materialda AISI304, AISI316 we AISI316L;Gara oksid simli ýüpüň ululygy, balustradanyňyza, demir ýoluňyza ýa-da arhitektura programmaňyza laýyklaşdyrylyp bilner;Diagonal we tertipsiz şekiller hem düzülip bilner.

 • Stainless Steel Rope Cable Mesh Railing

  Poslamaýan polatdan ýüp simli demir ýol

  Balustrade ýa-da demir ýol, feýting, fasad üçin çeýe poslamaýan polat simden ýasalan simli kabel web.

 • Hand Made Flexible SUS304 SUS316 Wire Mesh Security Bags

  El bilen çeýe SUS304 SUS316 Simli tor howpsuzlyk torbalary

  El bilen çeýe SUS304 SUS316 Simli tor howpsuzlyk torbalary

  Işgärleriň ýokarsynda ýerleşýän gurallar

  Jübi enjamlaryndaky enjamlar (meselem, kran bumlary, derrikler, buraw desgalary, süýrükler we belgi)

  Jübi enjamlarynyň potensial täsir zolaklarynda gurallar

  Wibrasiýa könelmegine we ýadawlyga sezewar bolan gurallar we gurnamalar

  Möhüm ýa-da gymmat enjamlaryň üstünde ýerleşýän gurallar

  Bejeriş ýa-da gözden geçirmek üçin girmek kyn ýerlerde ýerleşýän gurallar

  Önümleriň çalşylmagyny üpjün etmek, ýerinde abatlamak

 • Z shaped stainless steel flat flex wire mesh conveyor belt

  Z görnüşli poslamaýan polatdan ýasalan tekiz flex simli konweýer kemeri

  Z görnüşli poslamaýan polatdan ýasalan konweýer kemeri, tekiz flex konweýer kemeri dürli materiallarda bar, standart poslamaýan polat 304. Elýeterli beýleki materiallar: poslamaýan polat 316, dürli uglerod polat we ýokary temperatura öndürijilik materiallary.

 • Inox 316 1.2mm Wire 20×20mm Netting for Bird Aviary

  Inox 316 1,2mm sim 20 × 20mm guş guşlary üçin tor

  Guşlar üçin poslamaýan polat simli ýüp, çeýe romb meshi hökmünde guş torlary üçin iň gowy seçimdir.Berkidilen guşlaryň torda tutulmazlygy ýa-da ýaralanmazlygy üçin hiç hili aýlawsyz tekiz ýeri bar.Qualityokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan guşlar üçin poslamaýan polatdan ýasalan argaçlar toplumy, guşlaryň dyrnaklaryndan ýiti çyzyklara garamazdan birnäçe ýyllap dowam edýän hemişelik gurluşy görkezýär.Mundan başga-da, agramy ýeňil, toruň güýçli ýabany ýel, ýagyş we gar ýagmagyna mümkinçilik berýän ajaýyp ýük göterijiligini we ýokary aç-açanlygyny saklaýar.

 • Stainless Steel Drop Prevention Cable Safe Net for Floodlight Safety Net

  Suw joşmasynyň howpsuzlygy üçin poslamaýan polatdan gaçmagyň öňüni alyş kabeli

  Suw joşmasynyň howpsuzlygy üçin poslamaýan polatdan gaçmagyň öňüni alyş kabeli ygtybarly tor, ýöriteleşdirilen ululyklar üçin biziň bilen habarlaşyň.

 • Stainless Steel 316 Bird Aviary Netting

  Poslamaýan polatdan 316 Guş guş torlary

  Poslamaýan polatdan 316 Guş guş torlary

 • 2.0mm Wire 50x50mm Ferruled Cable Mesh for Balustrade and Railing Netting

  Balustrade we demir ýol torlary üçin 2.0mm sim 50x50mm Ferruled kabel mesh

  Balustrade we demir ýol torlary üçin Ferruled kabel mesh

 • Door Windows Aluminium Chain Curtain Metal Screen Fly Insect Blinds Pest Control 90*210cm

  Gapy Windows alýuminiý zynjyr perdesi metal ekran Uçuş mör-möjekleri zyýan berijilerden goramak 90 * 210 sm

  Gapy Windows alýuminiý zynjyr perdesi metal ekran Uçuş mör-möjekleri zyýan berijilerden goramak 90 * 210 sm

 • Aluminum Chain Fly Hook Mesh Screen

  Alýumin zynjyry Uçuş çeňňegi ekrany

  Isleg moda stili hökmünde has üýtgeşik we aýratyn bezeg zynjyry adamlaryň ünsüni özüne çekýär.

  Bu üýtgeşik bezeg zynjyrynyň perdesi, alýumin çeňňegi baglanyşdyrmak we çykarmak aňsat 13 mm çeňňek baglanyşygy bilen gurlupdyr.Ine, salgylanma üçin bezeg zynjyrynyň perdesiniň käbir jikme-jiklikleri.

 • Drop prevention net

  Öňüni alyş toruny taşlaň

  Poslamaýan polatdan ýasalan torba sumkasy
  Ogrulyga garşy poslamaýan polat simli Ba

 • Stainlesss Steel Cable Netting 1.5mm 50x50mm Aperture

  Poslamaýan polatdan ýasalan kabel torlary 1,5mm 50x50mm dykyzlyk

  Gara oksid poslamaýan polatdan ýasalan tor

 • stainless steel/ alumimun/ galvanized sheet punching plate metal mesh with round hole for craft or interior material

  poslamaýan polat / alumimun / galvanizli list, senet ýa-da içerki materiallar üçin tegelek deşikli demir tor

  1. Deşikli toruň materialy: ýumşak polat list, poslamaýan polat list, monel list, mis list, bürünç list, alýumin list
  2.Tickness0.1-3mm
  3.Hole nagşy: tegelek, inedördül, altyburç, masştab, gönüburçly, üçburçluk, haç, çyzylan
  4. Deşik diametri: 0.8-10mm
  5.Standard plastinkanyň ululygy: 1m × 2m, 1,2m × 2.4m, 3 × 8, 4 × 8, 3 × 10, 4 × 10
  6.Gaýtadan işlemek: galyp, deşmek, kesmek, kesmek, tekizlemek, arassalamak, ýerüsti bejermek
  7.Goýulma: nebit süzgüçleri üçin demir ýol, demir ýol we ussahanalarda ulanylýan beýleki gurluşyk desgalary, şeýle hem basgançaklar, daşky gurşaw stollary we dänelerde, iýmitlerde we magdanlarda oturgyçlar üçin ses izolýasiýa listiniň bezeg kagyzy hökmünde beýleki gurluşyklar üçin haýat ekrany hökmünde ulanylýar; miwe sebedi, iýmit örtügi ýaly aşhana gap-gaçlaryny ýasamak

  (1) Alýumin materiallary üçin
  Fabrik gutardy
  Anodlaşdyrylan pellehana (diňe kümüş)
  Poroşok bilen örtülen (islendik reňk)
  PVDF (islendik reňk, has ýumşak we ömri uzak)

  (2) Demir polat material üçin
  Galvanizli: Elektrik galvanizli, gyzgyn galvanizli
  Poroşok bilen örtülen

  Sahypanyň ululygy (m)
  1x1m, 1x2m, 1,2 × 2.4m, 1,22 × 2.44m we ş.m.

  Galyňlygy (mm)
  0,5mm ~ 10mm, standart: 1.mm, 2,5mm, 3.0mm.

  Deşik görnüşi
  Ses, kwadrat, göwher, altyburç, ýyldyz, gül we ş.m.

  Perforasiýa usuly
  Göni perforasiýa, gümürtik perforasiýa

 • 4×8 stainless steel perforated metal sheet mesh panels

  4 × 8 poslamaýan polatdan ýasalan demir örtük panelleri

  Metal material: ýönekeý polat, ýumşak polat, uglerod polat, poslamaýan polat, bürünç, galvanizli polat we ş.m.

  Faceerüsti bejergisi: Elektrik galvanizli, gyzgyn batyrylan galvanizli, PE / PVC örtülen poroşok örtük we ş.m.

  Galyňlygy: 0,2-25 mm

  Paneliň ululygy (W * H): 1000 * 2000mm-den 2000 * 6000mm ýa-da müşderiniň talaplaryna laýyklykda.

  Adaty ululygy: 1000 * 2000mm, 1000 * 2400mm, 1200 * 2400mm.

  Deşik nagyşlary: tegelek deşik, inedördül deşik, çukur deşik, altyburçluk deşik, bezeg deşik.

  Gaplamak:

  1. Örtülen tabak: suw geçirmeýän plastik paketlerde, soňra agaç paletlerde.

  2. Tekiz tabak: plastmassa filmde, soňra agaç paletlerde.

  3. SKU görnüşi: list, tagta, panel, rulon, bölek we hersi.

 • Black Oxide Stainless Steel Cable Mesh

  Gara oksid poslamaýan polatdan ýasalan kabel mesh

  Gara oksid simli ýüp kabeli ýokary derejeli poslamaýan polat simden öndürilýär, materialda AISI304, AISI316 we AISI316L;Gara oksid simli ýüpüň ululygy, balustradanyňyza, demir ýoluňyza ýa-da arhitektura programmaňyza laýyklaşdyrylyp bilner;Diagonal we tertipsiz şekiller hem düzülip bilner.

 • Hand Weave Stainlee Steel Aviary Rope Mesh

  El dokalýan polat polatdan ýasalan ýüp ýüpi

  Guşlaryň dürli görnüşleri üçin amatly: Kran, Flamingo, Gyzyl täçli Kran, Tawus, Düýeguş, Pheasants we ş.m. guşlardan goragly, güýçli, ýeňil we posly subutnama.

 • Metal coil drapery

  Metal rulon çyzgysy

  Zynjyr baglaýjy diwar ýaly metal perdäniň gurluşy, köp tolkunly simler bilen birleşdirilýär, simiň uzynlygy perdäniň beýikligidir we islän ýeriňize edip bileris.

 • Stainless steel threaded long quicklink

  Poslamaýan polatdan uzyn gysga baglanyşyk

  Presokary presion poslamaýan polatdan çalt baglanyşyklar, bir tarapynda açylýan metal tegelek bolup, 304 ýa-da 316 derejeli polatdan ýasalýar. Baglanyşyk ýerinde bolansoň, ýeňi ýapyk saklamak üçin ýeňi açyp goýuň. ajaýyp zat, çygly atmosferada-da wagtyň geçmegi bilen poslamaz.Adatça 3,5 mm bilen 14mm aralygynda bolsa-da, gözleýän belli bir ululyk bar bolsa, üpjün etmegimiz gaty ähtimal, bizden soraň.

 • Aluminum expanded metal mesh

  Alýumin metaldan ýasalan tor

  Alýumin giňeldilen metaldan ýasalan alýumin plastinkadan ýasalýar, birmeňzeş deşilýär / süýşürilýär we uzalýar, göwher / romb (standart) görnüşdäki açyklyklary emele getirýär.Giňeldilip, alýumin zolakly plastinka adaty şertlerde uzak wagtlap şekillendiriler.Göwher şekilli gurluş we trubkalar bu görnüşli panjara berk we berk edýär.Alýuminiň giňeldilen panelleri dürli açyk nagyşlara (adaty, agyr we tekiz görnüş ýaly) ýasalyp bilner.Dürli ölçegler, açylyş ululyklary, materiallar we list ölçegleri öndürilýär.Eger gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

 • Balustrde and railing protection stainless steel wire rope mesh net

  Balustrde we demirden goraýan poslamaýan polatdan ýüp tor tor

  Poslamaýan polatdan ýasalan argaç tor, basgançak balustrady, balkon balustrady we geçiş balustrady ýaly balustrad infill üçin amatlydyr.Has giňişleýin ýer, has täsirli, has ygtybarly residential poslamaýan polatdan ýasalan armatura, ýaşaýyş jaýy üçin binany basgançagy täzeden gurmak üçin dizaýn elementi hökmünde üpjün edýär.Çeýe poslamaýan polatdan ýasalan simli kabel torunyň rombus meshi, çeýe çeýe ýerine ýetirijilige eýe, diýen ýaly bozulmaz, iň çydamly we döwüji çydamly güýje, ýagyşa, gar we tupana garşy durýar.

 • Flexible stainless steel bird aviary mesh

  Çeýe poslamaýan polatdan guş guşlary

  Poslamaýan polatdan guş guşlary, guşlar, guşlar, towuklar üçin guş torlary, guş torlary,Iň köp ulanylýan, poslamaýan polatdan dokalan örülen düwünli mesh, el bilen ýasalan ýönekeý dokma torudyr, her simli ýüp her dokma siminiň ýokarsyndan we aşagyndan gezekleşýär.Egriji we dokalýan simli ýüpler, umuman, diametri deňdir.

 • Monkey exhibit mesh tunnel mesh

  Maýmyn tor tuneli toruny görkezýär

  Maýmyn sergi, tunel meshini görkezýär

 • Lion enclosure mesh

  Lionolbars gabygy

  Lionolbars berkitmesi, adatça, poslamaýan polatdan ýasalan demirden ýa-da biri-birine baglanan ýüpden, çeýe poslamaýan polatdan ýasalan simli simden, arslan we gaplaňdan ýasalan tordan ýasalýar, tygşytly we ekologiýa taýdan arassa, birmeňzeş açyklygy we oňat aç-açanlygy bilen, arkan berkitmesi iň oňat üpjün edip biler. gelýänler üçin özara täsir şertleri.Biz bu ýerde Hytaýda poslamaýan polatdan ýüp tor öndüriji, şoňa görä dürli ölçegdäki arslan gabyny ýasaýarys we öndürýäris.

 • Architecture cable mesh

  Arhitektura kabel tor

  Poslamaýan polat arhitektura kabel torlary aç-açan we täzelikçi bolup, köprülerde we basgançaklarda balustradalar, çeýe haýwanat baglary, uçar meshleri, uly päsgelçilikli diwarlar we fasad trellis ulgamlaryny gurmak ýaly dürli programmalarda ulanylyp bilner.

 • Stainless steel green wall mesh

  Poslamaýan polatdan ýaşyl diwar tor

  Poslamaýan polatdan ýasalan ýaşyl diwar meshi, ösümliklere dyrmaşmak döwrebap binalarda has meşhur bolýar we soňky ýyllarda ýaşyllygyň täze usulyna öwrüldi.Poslamaýan polatdan ýasalan ýaşyl diwar ulgamlary, adamlar ýaşyl ösümlikleri diwara ýa-da uly binalara oturtmak üçin poslamaýan polatdan ýasalan simleri ulanýarlar, garaageslar, söwda merkezleriniň fasadlary ýa-da şäher ýaşyl ýollary bolsun, diwarlar ýa-da sütünler ýaly erkin gurluşlar hökmünde gurup bilerler. , poslamaýan polatdan ýüpden ýasalan ýaşyl diwar, dizaýn we gurluşyk hünärmenleri üçin ekologiýa taýdan arassa we dowamly çözgüt hödürleýär.Arhitektorlar poslamaýan polatdan ýasalan kabeliň kömegi bilen binalaryň gurluşygynda dürli täzelikleri amala aşyryp bilerler.

 • Anti-drop wire rope net

  Damla garşy simli tor

  Damla garşy simli ýüp, taşlanan obýektleriň öňüni alyş torlary, Dropped Object töwekgelçiliginiň öňüni almak we iş ýerlerini has ygtybarly etmek üçin döredildi.Fallykylmak ýa-da gaçmak hadysalary bir zat beýiklikden ýykylyp, enjamlara zeper ýeteninde, şikes ýeten ýa-da ölüme sebäp bolýar. Bu diňe bir işgärleriň howpsuzlygyna howp salman, eýsem täsir edip biljek ýerdäki möhüm enjamlary hem döredýär.

 • Flexible stainless steel cable woven mesh (Inter-woven type)

  Çeýe poslamaýan polatdan ýasalan kabel dokalan tor (Dokalan görnüş)

  Çeýe poslamaýan polatdan ýasalan kabel önümlerimiz iki esasy seriýada üpjün edilýär: Dokalan we Ferrule görnüşi.Dokalan torlar elde dokalan, elde dokalan tor hem inçe sswire ýüpden ýasalýar.Arkan gurluşy 7 x 7 ýa-da 7 x 19 bolup, AISI 304 ýa-da AISI 316 material toparyndan ýasalýar.Bu tor güýçli dartyş güýjüne, ýokary çeýelige, ýokary aç-açanlyga we giň aralyga eýedir. Çeýe ss kabel torunyň amaly, howpsuzlygy, estetiki häsiýeti we çydamlylygy ýaly köp ugurlar boýunça beýleki mesh önümleri bilen deňeşdirip bolmajak artykmaçlyklary bar, bag tarapyndan has köp baha berilýär dizaýnerler we bütin dünýäde binagär.

 • Flexible stainless steel cable mesh (ferrule type)

  Çeýe poslamaýan polatdan ýasalan kabel tor (ferrule görnüşi)

  Çeýe poslamaýan polatdan ýasalan kabel ferruly mesh, SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L we ş.m. ýaly dürli material görnüşindäki sswire ýüpden we iki sany esasy gurluş: 7 * 7 we 7 * 19.kabel dia.1mm-4mm we toruň ululygy: 20mm-160mm.Ferrule görnüşli seriýalar, ferrulyň materialy boýunça alýumin garyndy toruna, poslamaýan polatdan, gaplanan misden we laklanan misden bölünýär.Ferrule görnüşli mesh, köprülerde we basgançaklarda balustradlar, uly päsgelçilikli diwarlar we fasad trellis ulgamlaryny gurmak ýaly ýerlerde has köp ulanylýar.Binagärlik bezegi we goragy boýunça täze döreýän önüm hökmünde poslamaýan polatdan ýasalan armatura, arhitektura bezegi we bagbançylyk in engineeringenerçiligini täze we ajaýyp element bilen üpjün etdi, bu bolsa dizaýnerler we müşderiler tarapyndan barha artýar.

Gepair mesh

Bezeg üçin çeýe mesh, bizde metaldan ýasalan matalar, giňeldilen metal torlar, zynjyr baglanyşyk çeňňegi, binagärlik bezeg metal ekrany we fasadlar we ş.m. bar.