Maýmyn tor tuneli toruny görkezýär

Maýmyn tor tuneli toruny görkezýär

Gysga düşündiriş:

Maýmyn sergi, tunel meshini görkezýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Exhibit Tunnel” mesh ulgamy, tuneliň şekilini emele getirmek üçin gaty polat tegelek halkalar bilen goldanýan, çeýe poslamaýan polatdan ýasalan simli simden ybaratdyr. Has ygtybarly ýer döredýän mahaly haýwanat bagyna gelýänlere 360 ​​tomaşa etmäge rugsat bermek täze bir düşünje.

Exhibit Mesh4

Poslamaýan polatdan ýasalan ýüp toruň köp aýratynlygy bar, ony maýmyn berkitmesi üçin amatly edýär, maýmyn berkitmesi üçin ulanylýar, maýmyn sergisi, maýmyn kapasalary, maýmynlar bilen berkitmek, maýmyn barýer torlary.
Maýmyn tuneli tor poslamaýan polatdan ýasalyp, poslamaýan polatdan ýüpden dokalýar.Bu bukulyp we elastik bolup bilýän we tegelek metal halkanyň goldawy bilen turba görnüşini emele getirip bilýän çeýe tor.

Poslamaýan polat maýmyn tuneli tor, tunel torlary köplenç maýmynlaryň ähli görnüşleri üçin, esasanam ownuk primat we maýmynlar üçin ulanylýar.Tunel torunyň diametri adatça 75 sm, demir halkalaryň arasyndaky aralyk bolsa 200 sm töweregi.Maýmyn tuneli mesh tarapyndan köplenç ulanylýan önüm aýratynlyklary GP1651, GP2051 GP2476 we ş.m., Tiger Tunnel Mesh tarapyndan köplenç ulanylýan önüm aýratynlyklary GP3251, GP3276 we ş.m.

Exhibit Mesh5
Exhibit Mesh6

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Gepair mesh

    Bezeg üçin çeýe mesh, bizde metaldan ýasalan matalar, giňeldilen metal torlar, zynjyr baglanyşyk çeňňegi, binagärlik bezeg metal ekrany we fasadlar we ş.m. bar.