Arhitektura kabel tor

Arhitektura kabel tor

Gysga düşündiriş:

Poslamaýan polat arhitektura kabel torlary aç-açan we täzelikçi bolup, köprülerde we basgançaklarda balustradalar, çeýe haýwanat baglary, uçar meshleri, uly päsgelçilikli diwarlar we fasad trellis ulgamlaryny gurmak ýaly dürli programmalarda ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Poslamaýan polatdan ýasalan arhitektura kabel tor, gurluşyk elementi hökmünde umumy öndürijiligiň aýrylmaz bölegi hökmünde howpsuzlyk elementlerine eýe bolan ajaýyp binagärlik materialy hökmünde giňden ulanylýar, üstesine-de, ýokary aç-açanlygy sebäpli, poslamaýan polatdan ýasalan kabel we mesler umumy görnüşine laýyk gelýär. Gorizontal ýa-da dikligine aňsatlyk bilen gurmak, goralmaly meýdanyň islenýän görnüşine göze dürtülip bilýär.

Poslamaýan polatdan ýasalan kabel tor arhitekturada we içerki dizaýnda ulanmak üçin dürli mümkinçilikleri hödürleýär, dürli diametrler we çeýe tor ölçegleri tikinçiniň çözgütlerine mümkinçilik berýär.

Architecture cable mesh8
Architecture cable mesh9

Poslamaýan polat arhitektura kabel mesh aýratynlyklary
1. weeňil, ýokary güýç, çydamly, oňat ýumşaklyk we ýadawlyga garşylyk, täsire garşylyk, uly döwüji güýç, umumy gurluş güýçli we dura ganly, 50 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda hyzmat ediş möhleti.
2. Gowy aç-açanlyk, kaşaň görnüş, täze stil, daşky gurşaw bilen birleşdirilip bilner, tebigata ýakyn, ýaşyl daşky gurşawy goramak, gaty gowy bezeg we gorag täsirine eýe.
3. Bejeriş zerurlygy ýok diýen ýaly we gaýtadan ulanyp bolýar.
4. Çeýe poslamaýan polatdan ýasalan tor, iki ölçegli we üç ölçegli gurluşlara, sim diametrleriniň dürlüligine, deşik ululyklaryna we panel ölçeglerine laýyk gelýär.

Architecture cable mesh5
Architecture cable mesh3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Gepair mesh

    Bezeg üçin çeýe mesh, bizde metaldan ýasalan matalar, giňeldilen metal torlar, zynjyr baglanyşyk çeňňegi, binagärlik bezeg metal ekrany we fasadlar we ş.m. bar.