Biz hakda

Gepair Meş

about-us

Kompaniýanyň tertibi

Gepairtor, esasan, bu ugurda 20 ýyl tejribesi bolan çeýe metaldan ýasalan dizaýn we önümçilige ünsi jemleýär.Çeýe poslamaýan polatdan ýasalan simli sim, sim kabeli tor, haýwanat bagynyň berkitmesinde, guş uçarlarynda, basgançakda, ýaşyl diwar inoks ýüp ulgamynda we abadanlaşdyryşda, bezeg we çeper arkan torda, balustrada we kabel demir ýollarynda giňden ulanylýan el bilen ýasalan bir görnüş. balkon tor, howpsuzlyk we ýykylmakdan goramak ulgamy.
Bezeg üçin çeýe mesh, bizde metaldan ýasalan matalar, giňeldilen metal torlar, zynjyr baglanyşyk çeňňegi, binagärlik bezeg metal ekrany we fasadlar we ş.m. bar.

Zawod işgärlerimiz elde ýasalan poslamaýan polatdan ýasalan torda ökde we ökde.Bizde gaty berk QC ulgamy bar we tor önümçiliginiň öň ýanynda, wagtynda we soňundan üns bilen barlaň.Geçen ýyllarda önümçilik we satuw boýunça elmydama gymmatly tejribe alýarys we dizaýn, satuw we satuwdan soňky hyzmatda uly bökdençlikler bar.Önümlerimiz Awstraliýa, ABŞ, Fransiýa, Ispaniýa, Meksika, Daniýa, Şwesiýa, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Hindistan, Singapur, Kuweýt bazarlarynda görkezildi.Karz bilen ýaşan, hil bilen ösen maksada laýyklykda, Gepair Mesh, birek-birege ynam we özara ösüş esasynda dünýädäki hyzmatdaşlygy gutlaýar!

about-us1
about-us2

Kompaniýanyň strategiýasy

Maksady •Iň ýokary hünärli mesh önümlerini, ösen hyzmatlary, gatnaşyklary we girdejililigi üpjün edip, dartylýan mesh pudagynda öňdebaryjy bolmak.Bütin dünýäde abraýly müşderilerimiz bilen bilelikde ulalyň.

Görüş •Hormatly müşderilerimiziň isleglerinden has ýokary hilli hyzmatlary bermek.

Wezipe •Müşderilerimiz we müşderilerimiz bilen uzak möhletli gatnaşyk gurmak we innowasiýa we ösen tehnologiýa arkaly iş alyp barmak arkaly ajaýyp müşderi hyzmatlaryny bermek.

Esasy gymmatlyklar •Müşderilerimize hormat we iman bilen çemeleşmäge ynanýarys; döredijilik, oýlap tapyş we innowasiýa arkaly ösýäris; dogruçyllygy, bitewiligi we iş etikasyny işimiziň ähli ugurlaryna birleşdirýäris.


Gepair mesh

Bezeg üçin çeýe mesh, bizde metaldan ýasalan matalar, giňeldilen metal torlar, zynjyr baglanyşyk çeňňegi, binagärlik bezeg metal ekrany we fasadlar we ş.m. bar.