Poslamaýan polatdan ýasalan ýüp

Awtomatiki höwürtge çözgüdi

Poslamaýan polatdan ýasalan ýüp

 • Stainless Steel Cable Square Woven Mesh

  Poslamaýan polatdan ýasalan kabel meýdany dokalan mesh

  Poslamaýan polatdan ýasalan kabel meýdany dokalan mesh Esasan götermek pudagynda, eňňitden goramakda ýa-da bezemekde ulanylýar, poslamaýan polatdan ýasalan inedördül dokalan tor, ýokary hilli poslamaýan polatdan 7 × 7 ýa-da 7 × 19 gurluşdan ýasalan ýüp torunyň täze görnüşidir.Spesifikasiýa: Kabeliň diametri: 1,5 mm-den 10 mm.Meşiň ini: 20 mm-den 500 mm.Meşäniň uzynlygy: Islendik uzynlyk bar.Meşäniň ululygy: 25 mm-den 200 mm.Kabel materialy: ýokary dykyz poslamaýan polatdan ýa-da galvanizli polatdan.Gysgyçlar: poslamaýan polat gysgyçlar ...
 • Stainless Steel Black Oxide Ferrule Mesh

  Poslamaýan polatdan gara oksid Ferrule mesh

  Gara oksid simli ýüp kabeli ýokary derejeli poslamaýan polat simden öndürilýär, materialda AISI304, AISI316 we AISI316L;Gara oksid simli ýüpüň ululygy, balustradanyňyza, demir ýoluňyza ýa-da arhitektura programmaňyza laýyklaşdyrylyp bilner;Diagonal we tertipsiz şekiller hem düzülip bilner.

 • Stainless Steel Rope Cable Mesh Railing

  Poslamaýan polatdan ýüp simli demir ýol

  Balustrade ýa-da demir ýol, feýting, fasad üçin çeýe poslamaýan polat simden ýasalan simli kabel web.

 • Stainlesss Steel Cable Netting 1.5mm 50x50mm Aperture

  Poslamaýan polatdan ýasalan kabel torlary 1,5mm 50x50mm dykyzlyk

  Gara oksid poslamaýan polatdan ýasalan tor

 • Black Oxide Stainless Steel Cable Mesh

  Gara oksid poslamaýan polatdan ýasalan kabel mesh

  Gara oksid simli ýüp kabeli ýokary derejeli poslamaýan polat simden öndürilýär, materialda AISI304, AISI316 we AISI316L;Gara oksid simli ýüpüň ululygy, balustradanyňyza, demir ýoluňyza ýa-da arhitektura programmaňyza laýyklaşdyrylyp bilner;Diagonal we tertipsiz şekiller hem düzülip bilner.

 • Flexible stainless steel cable mesh (ferrule type)

  Çeýe poslamaýan polatdan ýasalan kabel tor (ferrule görnüşi)

  Çeýe poslamaýan polatdan ýasalan kabel ferruly mesh, SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L we ş.m. ýaly dürli material görnüşindäki sswire ýüpden we iki sany esasy gurluş: 7 * 7 we 7 * 19.kabel dia.1mm-4mm we toruň ululygy: 20mm-160mm.Ferrule görnüşli seriýalar, ferrulyň materialy boýunça alýumin garyndy toruna, poslamaýan polatdan, gaplanan misden we laklanan misden bölünýär.Ferrule görnüşli mesh, köprülerde we basgançaklarda balustradlar, uly päsgelçilikli diwarlar we fasad trellis ulgamlaryny gurmak ýaly ýerlerde has köp ulanylýar.Binagärlik bezegi we goragy boýunça täze döreýän önüm hökmünde poslamaýan polatdan ýasalan armatura, arhitektura bezegi we bagbançylyk in engineeringenerçiligini täze we ajaýyp element bilen üpjün etdi, bu bolsa dizaýnerler we müşderiler tarapyndan barha artýar.

 • Flexible stainless steel cable woven mesh (Inter-woven type)

  Çeýe poslamaýan polatdan ýasalan kabel dokalan tor (Dokalan görnüş)

  Çeýe poslamaýan polatdan ýasalan kabel önümlerimiz iki esasy seriýada üpjün edilýär: Dokalan we Ferrule görnüşi.Dokalan torlar elde dokalan, elde dokalan tor hem inçe sswire ýüpden ýasalýar.Arkan gurluşy 7 x 7 ýa-da 7 x 19 bolup, AISI 304 ýa-da AISI 316 material toparyndan ýasalýar.Bu tor güýçli dartyş güýjüne, ýokary çeýelige, ýokary aç-açanlyga we giň aralyga eýedir. Çeýe ss kabel torunyň amaly, howpsuzlygy, estetiki häsiýeti we çydamlylygy ýaly köp ugurlar boýunça beýleki mesh önümleri bilen deňeşdirip bolmajak artykmaçlyklary bar, bag tarapyndan has köp baha berilýär dizaýnerler we bütin dünýäde binagär.

Gepair mesh

Bezeg üçin çeýe mesh, bizde metaldan ýasalan matalar, giňeldilen metal torlar, zynjyr baglanyşyk çeňňegi, binagärlik bezeg metal ekrany we fasadlar we ş.m. bar.