Poslamaýan polatdan dokalan mesh

Awtomatiki höwürtge çözgüdi

Poslamaýan polatdan dokalan mesh

  • Stainless Steel Cable Square Woven Mesh

    Poslamaýan polatdan ýasalan kabel meýdany dokalan mesh

    Poslamaýan polatdan ýasalan kabel meýdany dokalan mesh Esasan götermek pudagynda, eňňitden goramakda ýa-da bezemekde ulanylýar, poslamaýan polatdan ýasalan inedördül dokalan tor, ýokary hilli poslamaýan polatdan 7 × 7 ýa-da 7 × 19 gurluşdan ýasalan ýüp torunyň täze görnüşidir.Spesifikasiýa: Kabeliň diametri: 1,5 mm-den 10 mm.Meşiň ini: 20 mm-den 500 mm.Meşäniň uzynlygy: Islendik uzynlyk bar.Meşäniň ululygy: 25 mm-den 200 mm.Kabel materialy: ýokary dykyz poslamaýan polatdan ýa-da galvanizli polatdan.Gysgyçlar: poslamaýan polat gysgyçlar ...
  • Flexible stainless steel cable woven mesh (Inter-woven type)

    Çeýe poslamaýan polatdan ýasalan kabel dokalan tor (Dokalan görnüş)

    Çeýe poslamaýan polatdan ýasalan kabel önümlerimiz iki esasy seriýada üpjün edilýär: Dokalan we Ferrule görnüşi.Dokalan torlar elde dokalan, elde dokalan tor hem inçe sswire ýüpden ýasalýar.Arkan gurluşy 7 x 7 ýa-da 7 x 19 bolup, AISI 304 ýa-da AISI 316 material toparyndan ýasalýar.Bu tor güýçli dartyş güýjüne, ýokary çeýelige, ýokary aç-açanlyga we giň aralyga eýedir. Çeýe ss kabel torunyň amaly, howpsuzlygy, estetiki häsiýeti we çydamlylygy ýaly köp ugurlar boýunça beýleki mesh önümleri bilen deňeşdirip bolmajak artykmaçlyklary bar, bag tarapyndan has köp baha berilýär dizaýnerler we bütin dünýäde binagär.

Gepair mesh

Bezeg üçin çeýe mesh, bizde metaldan ýasalan matalar, giňeldilen metal torlar, zynjyr baglanyşyk çeňňegi, binagärlik bezeg metal ekrany we fasadlar we ş.m. bar.