Damla garşy sim

Awtomatiki höwürtge çözgüdi

Damla garşy sim

  • Anti-drop wire rope net

    Damla garşy simli tor

    Damla garşy simli ýüp, taşlanan obýektleriň öňüni alyş torlary, Dropped Object töwekgelçiliginiň öňüni almak we iş ýerlerini has ygtybarly etmek üçin döredildi.Fallykylmak ýa-da gaçmak hadysalary bir zat beýiklikden ýykylyp, enjamlara zeper ýeteninde, şikes ýeten ýa-da ölüme sebäp bolýar. Bu diňe bir işgärleriň howpsuzlygyna howp salman, eýsem täsir edip biljek ýerdäki möhüm enjamlary hem döredýär.

Gepair mesh

Bezeg üçin çeýe mesh, bizde metaldan ýasalan matalar, giňeldilen metal torlar, zynjyr baglanyşyk çeňňegi, binagärlik bezeg metal ekrany we fasadlar we ş.m. bar.