Haýwanat bagy

Awtomatiki höwürtge çözgüdi

Haýwanat bagy

 • Inox 316 1.2mm Wire 20×20mm Netting for Bird Aviary

  Inox 316 1,2mm sim 20 × 20mm guş guşlary üçin tor

  Guşlar üçin poslamaýan polat simli ýüp, çeýe romb meshi hökmünde guş torlary üçin iň gowy seçimdir.Berkidilen guşlaryň torda tutulmazlygy ýa-da ýaralanmazlygy üçin hiç hili aýlawsyz tekiz ýeri bar.Qualityokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan guşlar üçin poslamaýan polatdan ýasalan argaçlar toplumy, guşlaryň dyrnaklaryndan ýiti çyzyklara garamazdan birnäçe ýyllap dowam edýän hemişelik gurluşy görkezýär.Mundan başga-da, agramy ýeňil, toruň güýçli ýabany ýel, ýagyş we gar ýagmagyna mümkinçilik berýän ajaýyp ýük göterijiligini we ýokary aç-açanlygyny saklaýar.

 • Stainless Steel 316 Bird Aviary Netting

  Poslamaýan polatdan 316 Guş guş torlary

  Poslamaýan polatdan 316 Guş guş torlary

 • Hand Weave Stainlee Steel Aviary Rope Mesh

  El dokalýan polat polatdan ýasalan ýüp ýüpi

  Guşlaryň dürli görnüşleri üçin amatly: Kran, Flamingo, Gyzyl täçli Kran, Tawus, Düýeguş, Pheasants we ş.m. guşlardan goragly, güýçli, ýeňil we posly subutnama.

 • Flexible stainless steel bird aviary mesh

  Çeýe poslamaýan polatdan guş guşlary

  Poslamaýan polatdan guş guşlary, guşlar, guşlar, towuklar üçin guş torlary, guş torlary,Iň köp ulanylýan, poslamaýan polatdan dokalan örülen düwünli mesh, el bilen ýasalan ýönekeý dokma torudyr, her simli ýüp her dokma siminiň ýokarsyndan we aşagyndan gezekleşýär.Egriji we dokalýan simli ýüpler, umuman, diametri deňdir.

 • Monkey exhibit mesh tunnel mesh

  Maýmyn tor tuneli toruny görkezýär

  Maýmyn sergi, tunel meshini görkezýär

 • Lion enclosure mesh

  Lionolbars gabygy

  Lionolbars berkitmesi, adatça, poslamaýan polatdan ýasalan demirden ýa-da biri-birine baglanan ýüpden, çeýe poslamaýan polatdan ýasalan simli simden, arslan we gaplaňdan ýasalan tordan ýasalýar, tygşytly we ekologiýa taýdan arassa, birmeňzeş açyklygy we oňat aç-açanlygy bilen, arkan berkitmesi iň oňat üpjün edip biler. gelýänler üçin özara täsir şertleri.Biz bu ýerde Hytaýda poslamaýan polatdan ýüp tor öndüriji, şoňa görä dürli ölçegdäki arslan gabyny ýasaýarys we öndürýäris.

Gepair mesh

Bezeg üçin çeýe mesh, bizde metaldan ýasalan matalar, giňeldilen metal torlar, zynjyr baglanyşyk çeňňegi, binagärlik bezeg metal ekrany we fasadlar we ş.m. bar.